Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 14.03.2013r.

Numer sprawy: 3/DPZ/12/RB/2013

 

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro na rozbiórkę budynku gospodarczego o nr ew. 3012 położonego na działce nr 890 przy nieruchomości Kołłątaja 42.

 

MODYFIKACJA TREŚCI INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

W trybie konkursu ofert na „rozbiórkę budynku gospodarczego o nr ew. 3012 położonego na działce nr 890 przy nieruchomości Kołłątaja 42” Zamawiający w dniu 14.03.2013r. dokonuje modyfikacji treści Instrukcji dla oferentów.

W Instrukcji dla oferentów jest:

- Rozdz. V, pkt. 1:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
    z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, oraz spełniający warunki art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.

a) wykonawca musi dysponować ważną umową z zakładem posiadającym zezwolenie na utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego (padłych gryzoni).

Weryfikację spełnienia powyższego warunku zamawiający dokona na podstawie przedłożonego dokumentu.

Po dokonaniu zmiany ma być:

- Rozdz. V, pkt. 1:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, oraz spełniający warunki art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zmiana do Instrukcji dla oferentów.pdf449,60 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-03-14, godz. 12:14)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 11:32)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626720