Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Numer przetargu: 3/DPZ/KC/U/2013                                           

Słupsk, dn. 01.03.2013r.

 

Organizator przetargu :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku 76 – 200 Słupsk, ul. Tuwima 4 działające w imieniu i na rzecz zarządzanych Wspólnot mieszkaniowych

 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

Wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych
w rejonie Administracji Wspólnot i Lokali nr 2 administrowanych przez
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

 

1.  Organizator przetargu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Tuwima 4  76 – 200 Słupsk - działające w imieniu i na rzecz administrowanych Wspólnot mieszkaniowych w rejonie Administracji Wspólnot i Lokali nr 2 wyszczególnionych  w załączniku:

-  nr 8 do specyfikacji

2.   Telefon do organizatora przetargu: centrala (59) 84 87 510;  Dział zamówień. pub. 84 87 521

      faks :(59) 842 80 48; adres e-mail: joanna.urbanska@pgm.slupsk.pl

3.   Tryb zamówienia: przetarg pisemny nieograniczony

4.   Rodzaj zamówienia: usługa.

5.   Strona internetowa, na której zamieszczono specyfikacje: http://www.pgm.slupsk.pl

6.   Specyfikację dla oferentów można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  76-200 Słupsk  ul. Tuwima 4, pokój 6.

Specyfikacja dostępna bezpłatnie na stronie internetowej.

Szczegóły i zasady przetargu określone są w specyfikacji dla oferentów.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie_pisemny przetarg nieograniczony_usługi kominiarskie Wsp. mieszkan..pdf156,69 kB
Specyfikacja dla oferentów_usługi kominiarskie_AWiL2.pdf547,98 kB
Załączniki od nr 1 do nr 6_usługi kominiarskie AWiL2.pdf393,53 kB
Załączniki Nr 1A_ Formularz cenowy.pdf158,95 kB
Załącznik nr 7 do SIWZ_wzór umowy_usługi kominiarskie.pdf206,96 kB
Załącznik nr 8_Zestawienie nieruchomości AWiL2 z wykazem przewodów kominowych.pdf245,75 kB
Załącznik nr 2 do Umowy_wzór protokołu z kontroli okresowej przewodów kominowych.pdf151,83 kB
Załącznik nr 3 do Umowy_ wzór nakazu.pdf131,39 kB
Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania.pdf375,24 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-03-01, godz. 10:06)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-03-11, godz. 09:46)
Odwiedzin: 3011

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409319