Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Numer przetargu: 2/DPZ/KC/U/2013                              Słupsk, dn. 28.02.2013r.

 

Organizator przetargu :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, 76 – 200 Słupsk,   ul. Tuwima 4        

działające w imieniu i na rzecz zarządzanych Wspólnot mieszkaniowych

 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

Wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych
w rejonie Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 administrowanych przez
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

 

1.  Organizator przetargu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Tuwima 4  76 – 200 Słupsk - działające w imieniu i na rzecz administrowanych Wspólnot mieszkaniowych w rejonie Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 wyszczególnionych  w załączniku:

-  nr 8 do specyfikacji,

2.   Telefon do organizatora przetargu: centrala (59) 84 87 510;  Dział zamówień. pub. 84 87 521

      faks :(59) 842 80 48; adres e-mail: joanna.urbanska@pgm.slupsk.pl

3.   Tryb zamówienia: przetarg pisemny nieograniczony

4.   Rodzaj zamówienia: usługa.

5.   Strona internetowa, na której zamieszczono specyfikacje: http://www.pgm.slupsk.pl

6.   Specyfikację dla oferentów można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  76-200 Słupsk  ul. Tuwima 4, pokój 6.

Specyfikacja dostępna bezpłatnie na stronie internetowej.

Szczegóły i zasady przetargu określone są w specyfikacji dla oferentów.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.jpg721,62 kB
Specyfikacja dla oferentów_usługi kominiarskie_AWiL1.pdf560,31 kB
Załączniki od nr 1 do nr 6_usługi kominiarskie AWiL1.pdf393,34 kB
Załączniki Nr 1A_ Formularz cenowy.pdf159,39 kB
Załącznik nr 7 do SIWZ_wzór umowy_usługi kominiarskie.pdf206,82 kB
Załącznik nr 8_Zestawienie nieruchomości AWiL1 z wykazem przewodów kominowych.pdf175,81 kB
Załącznik nr 2 do Umowy_wzór protokołu z kontroli okresowej przewodów kominowych.pdf151,83 kB
Załącznik nr 3 do Umowy_ wzór nakazu.pdf131,39 kB
Zmiana specyfikacji.jpg365,15 kB
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf311,26 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-02-28, godz. 12:13)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-03-07, godz. 11:24)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5104037