Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

 

Zmiana do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

wykonywanie usług konserwacyjno-remontowych w zakresie robót stolarsko-ciesielskich

w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Słupsk –

zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

 

 

Nr spr. 23/DPZ/U/2012

 

 

Na podstawie Art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

1.     W rozdziale X. Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 7 zmienia się opis z:

„Ofertę należy zamieścić w kopercie opisanej nazwą przetargu i adresem Zamawiającego i Wykonawcy:

Oferta na wykonywanie robót konserwacyjno-remontowych
stolarsko-ciesielskich w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Nie otwierać przed 13.12.2012r. do godz. 09:15”

 

Na:

Ofertę należy zamieścić w kopercie opisanej nazwą przetargu i adresem Zamawiającego i Wykonawcy:

Oferta na wykonywanie robót konserwacyjno-remontowych
stolarsko-ciesielskich w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Nie otwierać przed 18.12.2012r. do godz. 09:15”

 

 

2.     W rozdziale XI. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert SIWZ pkt. 1 i 2 zmienia się opis z:

„1. Termin składaniaofert upływa: 13.12.2012r. o godzinie 09:00.

 miejsce: oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku   ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat).

2.Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.12.2012r. o godz. 09:15 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, pokój nr 6 (zamówienia publiczne).”

 

Na:

„1. Termin składaniaofert upływa: 18.12.2012r. o godzinie 09:00.

 miejsce: oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku   ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat).

2.Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.12.2012r. o godz. 09:15 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, pokój nr 6 (zamówienia publiczne).”

 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

 

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.12.2012 r.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zmiana ogłoszenia w BZP.pdf247,97 kB
zmiana SIWZ str. 1.jpg824,03 kB
zmiana SIWZ str. 2.jpg253,12 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-12-11, godz. 12:10)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 11:32)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626679