Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy:AWM/BA.X/......./2022 Słupsk, dn. 11.10.2022r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Lipowa 2 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot Mieszkaniowych

ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi rozliczenia kosztów wraz z montażem podzielników w budynku

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: montaż podzielników kosztów ogrzewania.

3. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2022r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji:24 miesiące.

5. Warunki płatności: zgodnie z umową.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. Obmiar dokonać z natury we własnym zakresie.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta – montaż podzielników kosztów ogrzewania”.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 31.10.2022r. o godz. 13.00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Renata Pyra

e-mail: renata.pyra@pgm.slupsk.pl, tel 59 84 87 669 /783 - 271- 602 w godzinach od 7.00 do 15.00,

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Lipowa 2.pdf339,02 kB
Formularz ofertowy (2).odt17,40 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu (2).odt27,17 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2022-10-14, godz. 07:46)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2022-10-14, godz. 07:46)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897556