Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWM/ 57 / 2022 Słupsk, dn. 30.06.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 31 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz strychu, wymiana lamp na nowe z czujnikami ruchu, wymiana skrzynek licznikowych oraz WLZ w nieruchomości przy ulicy Paderewskiego 31 w Słupsku.

 

2. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiąc od podpisania umowy

3. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

4. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

5. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta – wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz strychu, wymiana lamp na nowe z czujnikami ruchu, wymiana skrzynek licznikowych oraz WLZ w nieruchomości przy ulicy Paderewskiego 31 w Słupsku.

 

  1. 2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 14.07.2022r. o godz. 12:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p.Małgorzata Hawryłowicz

e-mail: malgorzata.hawrylowicz@pgm.slupsk.pl, tel. 59-848-76-37 / 783-271-604., w godzinach od 7:00 do 14:00,

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Formularz ofertowy.odt17,40 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu (2).odt27,17 kB
Zapytanie WM Paderewskiego 31.pdf398,49 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2022-06-30, godz. 10:18)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2022-06-30, godz. 10:18)
Odwiedzin: 484

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592228