Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: /AWM/BA-X/......../2022 Słupsk, dn. 29.04.2022r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Lipowa 1 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot Mieszkaniowych

ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: montaż instalacji domofonowej w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lipowa 1 w Słupsku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ----------------------------------.

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 2 lat.

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – montaż instalacji domofonowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lipowa 1 w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 13.04.2022r. o godz. 13.00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Renata Pyra

e-mail: renata.pyra@pgm.slupsk.pl, tel 59 84 87 669 /783 - 271- 602 w godzinach od 7.00 do 15.00,

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogloszenie.pdf356,05 kB
Formularz ofertowy (2).odt17,40 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu (2).odt27,17 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2022-03-29, godz. 17:43)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2022-03-29, godz. 17:43)
Odwiedzin: 567

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592222