Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWM / /2022 Słupsk, dn. 25.02.2022

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Zamkowa 4 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont elewacji wraz z dociepleniem remont dachu, klatki schodowej w budynku wspólnoty mieszkaniowej Zamkowa 4 w Słupsku

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont elewacji wraz z dociepleniem , remont dachu, klatki schodowej w budynku Zamkowa 4 w Słupsku

- projekt elewacji 4 szt

-kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz w wersji papierowej

-przedmiar robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej

-1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej

Termin realizacji zamówienia: 25.05.2022 r

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza 15 , sekretariat e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl lub grazyna.prondzinska@pgm.slupsk.pl lub drogą pocztową na adres PGM Spółka z.o.o ul. Tuwima 4 Słupskw zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont elewacji, remont dachu remont klatki schodowej w budynku Zamkowa 4 w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 15.03.2022 o godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Grażyna Prondzinska

e-mail: grazyna.prondzinska@pgm.slupsk.pl tel. 725 757 815 w godzinach od 7:00 do 15:00

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

  2.  

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie ofertowe remont budynku kosztorys.pdf351,22 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu nowy.odt27,27 kB
Formularz ofertowy nowy.odt17,09 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2022-03-04, godz. 14:40)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2022-03-04, godz. 14:40)
Odwiedzin: 596

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592260