Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL-1 / /2021 Słupsk, dn. 12.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reymonta 12 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku w zakresie: remont elewacji wraz z dociepleniem oraz uaktualnienie kosztorysu na termomodernizację dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Reymonta 12 w Słupsku

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- projekt budowlany z zatwierdzoną kolorystyką oraz uzgodnieniami konserwatora,

  • kosztorys inwestorski,

  • przedmiar robót,

liczba egzemplarzy w wersji papierowej: 4, liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej: 1.

  1. Termin realizacji zamówienia: 30.01.2022 r.

  2. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Wykonanie dokumentacji na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Reymonta 12 w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 03.12.2021 o godz. 13:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Izabela Mejsner

e-mail: izabela.mejsner@pgm.slupsk.pl tel. 725 757 801 w godzinach od 7:00 do 15:00,

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie ofertowe Reymonta 12.pdf65,13 kB
przedmiar dachu Reymonta 12.pdf487,90 kB
Formularz ofertowy nowy2.odt17,43 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2021-11-22, godz. 09:28)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2021-11-22, godz. 09:27)
Odwiedzin: 671

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592218