Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku , ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. (059) 842 82 93, faks (059) 842 80 48. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zarządca nieruchomości. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont gruntowny dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej nr 35A w Słupsku. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu gruntownego dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej nr 35A w Słupsku.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_Rem. dachu Szczecińska 35A.pdf105,80 kB
SIWZ_Remont dachu Szczecińska 35A.pdf236,13 kB
Załączniki nr 1 do 7 SIWZ..pdf192,55 kB
Zalacznik nr 8_wzór umowy.pdf122,32 kB
Załącznik nr 9_Przedmiar robót.pdf193,61 kB
Zalacznik nr 10_STWiOR_rem. dachu_Szczecińska 35a..pdf180,89 kB
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Remont dachu Szczeci..pdf65,25 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2010-09-13, godz. 19:50)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-04-18, godz. 21:00)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897641