Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 09.09.2010r

 

Numer przetargu: 13/DPZ/KC/WM/2010                                                     

 

Organizator przetargu :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

Spółka z o.o. w Słupsku

76 - 200 Słupsk,                ul. Tuwima 4             

działające w imieniu i na rzecz zarządzanych Wspólnot mieszkaniowych

 

Ogłoszenie 

przetarg pisemny nieograniczony na:

 

Wykonywanie usług  kominiarskich i okresowych przeglądów przewodów kominowych  w budynkach stanowiących własność Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

 

1.  Organizator przetargu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Tuwima 4  76 - 200 Słupsk - działające w imieniu i na rzecz zarządzanych Wspólnot mieszkaniowych wyszczególnionych  w załączniku:

-  nr 7 do specyfikacji dla zadania nr 1,

-  nr 8 do specyfikacji dla zadania nr 2,

-  nr 9 do specyfikacji dla zadania nr 3,

-  nr 10 do specyfikacji dla zadania nr 4,

 

2.   Telefon do organizatora przetargu: centrala (59) 84 87 510;  biuro zam. pub. 84 87 521

      faks :(59) 84 28 048; adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

3.   Tryb zamówienia: przetarg pisemny nieograniczony

4.   Rodzaj zamówienia: usługi.

5.   Strona internetowa, na której zamieszczono specyfikacje: http://www.pgm.slupsk.pl

6.   Specyfikacje można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  76-200 Słupsk  ul. Tuwima 4, pokój 7 lub za zaliczeniem pocztowym. Koszt specyfikacji w formie papierowej 18,30 PLN (z VAT).

Specyfikacja dostępna bezpłatnie na stronie internetowej.

Szczegóły i zasady przetargu określone są w specyfikacji dla oferentów.

7. Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2010r.o  godz. 10:00
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie_pisemny przetarg nieograniczony_usługi kominiarskie Wsp. mieszkan..doc25,50 kB
Specyfikacja dla oferentów_usługi kominiarskie_Wsp._ 2010.pdf270,23 kB
Załącznik nr 7_Wykaz przewodów komin._Zadanie nr 1.xls36,50 kB
Załącznik nr 8_Wykaz przewodów komin._Zadanie nr 2.xls71,50 kB
Załącznik nr 9_Wykaz przewodów komin._Zadanie nr 3.xls86,50 kB
Załącznik nr 10_Wykaz przewodów komin._Zadanie nr 4.xls49,50 kB
Załącznik nr 7_Wykaz przewodów komin._Zadanie nr 1..pdf90,54 kB
Załącznik nr 8_Wykaz przewodów komin._Zadanie nr 2..pdf105,13 kB
Załącznik nr 9_Wykaz przewodów komin._Zadanie nr 3..pdf61,45 kB
Załącznik nr 10_Wykaz przewodów komin._Zadanie nr 4.pdf78,14 kB
Załączniki od nr 1 do nr 5 do specyfikacji dla oferentów.pdf157,95 kB
Załączniki Nr 1A - 1D_do Specyfikacji _ Formularze cenowe.pdf138,29 kB
Załączniki Nr 1A - 1D_do Specyfikacji _ Formularze cenowe.doc206,50 kB
Ogłoszenie_pisemny przetarg nieograniczony_usługi kominiarskie Wsp. mieszkan...pdf58,63 kB
Zawiadomienie o wyniku postępowania DWM.doc62,50 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2010-09-09, godz. 23:02)
Modyfikacja: Mirosław Dańko (2010-09-13, godz. 16:04)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626633