Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

ZAPYTANIE CENOWE

 Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Niemcewicza 15 ogłasza konkurs ofert na: 

1. Roboty remontowe dachu z papy termozgrzewalnej.

2. Przemurowanie kominów.

3. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.

4. Wymiana części podłogi strychowej.

5. Wymiana stolarki okiennej na strychu i w klatce schodowej.

 

 w budynku przy ulicy Konopnickiej 17 w Słupsku.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2012 r.

Specyfikację i przedmiar robót odebrać można w siedzibie Administracji Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, w pokoju  nr 4 w godzinach od 7 00 do 10 00 lub pobrać jako załącznik: przedmiar.pdf.

 

Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2012 r. o godzinie 12 00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie PGM Sp. z o.o. Administracji Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową wynikającą  z załączonego kosztorysu ofertowego na wykonanie prac określonych w otrzymanym przedmiarze i specyfikacji robót. Zakłada się minimalny 5 letni okres gwarancji.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, iż oferent zapoznał się z zakresem i przedmiarem robót, oraz, że dokonał sprawdzenia zakresu robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania remontu na nieruchomości i że nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

PGM/AWiL nr 2 - OFERTA  "Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne" Wspólnota Mieszkaniowa Konopnickiej 17 w Słupsku.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2012 r. o godz. 12 30  w siedzibie zamawiającego przy  ul. Niemcewicza 15, pokój nr 4.Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

W konkursie ofert mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy ,,Prawo  zamówień publicznych" - oświadczenie musi być załączone do oferty.

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest administrator p. Kamila Kulczyk tel. 059 8487 637, pokój nr 4 w godz. 7 00 do 10 00.

 

Kryteria wyboru ofert:

- najniższa cena ofertowa.

 

Wyboru wykonawcy dokona w oparciu o powyższe kryteria Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej "Konopnickiej 17".

 

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administracji Wspólnot i Lokali nr 2 przy ulicy Niemcewicza 15 w Słupsku.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE_Konopnickiej_17_-_wymiana_pokrycia_dachowego_i_inne_podobne_roboty_specjalistyczne.pdf583,17 kB
KONOPNICKIEJ_17_-_DACH_-_PRZEDMIAR,_KOSZTORYS_NAKLADCZY.pdf181,18 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-09-01, godz. 20:16)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-10-30, godz. 07:42)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605066