Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Administracja Wspólnot i Lokali nr 2  Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w  Słupsku  przy  ulicy  Niemcewicza 15 działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej przy ul.  Małachowskiego 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Niemcewicza 15 działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Małachowskiego 2w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na :

1.     Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji c.o. i cw.u . wraz z kosztorysem inwestorskim.

Szczegółowy zakres prac (technologia, rodzaj materiałów) zostanie uzgodniony z Zarządem Wspólnoty.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia : 15.09.2012r.

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.08.2012r., godz.: 14.00

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Niemcewicza 15, pokój nr 3 (sekretariat) do dnia 31.08.2012r. Godz. 14:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2012r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niemcewicza 15, pokój nr 2 o godz. 10:15

 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się załączeniu

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-08-25, godz. 20:32)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-10-30, godz. 07:41)
Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie_o_cenę_-_Małachowskiego_2.pdf471,49 kB
Owiadczenie_zart._22_ust._1_i_art._24_ust._1_-_wzor.pdf102,91 kB
Notaka z wyboru wykonawcy Małachowskiego 2.pdf487,57 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1827889