Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
ul. Tuwima 4
działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
 
 
 
 

Nr sprawy 18/DTZ/K/U/2020

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

na usługę wykonania okresowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznych

w nieruchomościach Miasta Słupsk, a zarządzanych przez  PGM Sp. z o.o. w Słupsku

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert: upływa w dniu 17.06.2020 r., o godz. 9:30

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - usługa wykonania okresowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznych w nieruchomościach Miasta Słupsk, a zarządzanych przez  PGM Sp. z o.o. w Słupsku"

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.06.2020 r. o godz. 9:40  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf520,09 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf4 104,96 kB
Załącznik nr 1- Formularz oferty.doc70,00 kB
Załącznik nr 2 - umowa z załącznikami.7z4 181,42 kB
Załącznik nr 3 - Wykaz usług.docx19,26 kB
Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia.doc39,50 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz osób.doc38,00 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf587,20 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2020-06-09, godz. 11:14)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-06-09, godz. 11:11)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604407