Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy 14/DTZ/K/WM/U/2020

 

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.,
ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk
Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz  Wspólnot Mieszkaniowych
 
 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert: upływa w dniu 23.03.2020r., o godz. 09:10

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs na wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku "

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.03.2020 r. o godz.09:40  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 

Załączniki:

1) Instrukcja dla oferentów

2) Formularz oferty

3) Wykaz usług

4) Wykaz osób

5) Wykaz wyposażenia

6) Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie .pdf496,95 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 109,03 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc80,50 kB
Zał. 2 - Wykaz usług.doc48,00 kB
Zał. 3 - Wykaz osób.doc38,00 kB
Zał. 4 - Wykaz wyposażenia.doc40,00 kB
Zał. 5 - wzór umowy AWiL.7z17 211,15 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf661,63 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2020-03-16, godz. 14:07)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-03-16, godz. 14:05)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5104114