Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Zamawiający: Miasto Słupsk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     
ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk
 
11/DTZ/K/RB/2020
 
Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie drogi dojazdowej przy ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.
 
Termin i miejsce składania ofert:  19.03.2020r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.          76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie drogi dojazdowej przy ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.” Nr sprawy: 11/DTZ/K/RB/2020, nie otwierać przed dniem  19.03.2020 roku godz. 9:30.

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.03.2020r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf429,10 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf1 911,23 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc68,50 kB
Zał. 2- umowa projekt.doc55,50 kB
przedmiar.pdf244,92 kB
mapka.pdf202,79 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf148,21 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2020-03-12, godz. 08:59)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-03-12, godz. 08:57)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604193