Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk działające na podstawie umowy zawartej z PGM Sp. z o.o. które realizuje zadania w zakresie zarządzania nieruchomością zlokalizowaną przy ul. Jana Pawła II 1w Słupsku, która jest własnością Miasta Słupska i Wojewody Pomorskiego, w imieniu którego działa Prezydentem Miasta Słupska gospodarujący zasobem Skarbu Państwa, wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 

10/DTZ/K/U/2020

Usługi wywozu nieczystości stałych z nieruchomości
przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert: upływa w dniu 19.03.2020 r., o godz. 9:00

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs na usługi wywozu nieczystości stałych z nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku”

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.03.2020 r. o godz. 9:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf441,28 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 756,91 kB
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty .doc57,00 kB
Załącznik nr 2 - Wykaz usług.docx18,55 kB
Załącznik nr 3 wzór umowy.odt11,59 kB
zmiana załącznika wzoru umowy.pdf193,49 kB
Załącznik nr 3 wzór umowy -popr..odt12,32 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf166,52 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2020-03-12, godz. 08:47)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-03-12, godz. 08:43)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242496