Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Prezydentem Miasta Słupska gospodarującym zasobem Skarbu Państwa, wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z siedzibą w Słupsku przy Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk

 

 

Nr Sprawy 9/DTZ/K/U/2020

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

 „na usługę serwisu i konserwacji w celu utrzymania w stałej sprawności System Sygnalizacji Alarmu Pożaru oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego użytkowanego przez Zamawiającego w budynku Skarbu Państwa  przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Słupsku”

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert: upływa w dniu 19.03.2020r., o godz. 10:00

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. , 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs na usługę serwisu i konserwacji w celu utrzymania w stałej sprawności System Sygnalizacji Alarmu Pożaru oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego użytkowanego przez Zamawiającego w budynku Skarbu Państwa  przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Słupsku.”

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.03.2020 r. o godz.10:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf547,35 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 630,59 kB
Zalacznik nr 1 - wykaz czynności .dso.doc54,00 kB
Zalacznik nr 2 - Formularz oferty.doc58,00 kB
Załącznik nr 3 - Wykaz usług.docx18,61 kB
Załącznik nr 4 - wzór umowy popr. .doc58,50 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf499,85 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2020-03-12, godz. 08:31)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-03-12, godz. 08:30)
Odwiedzin: 1168

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409308