Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Zamawiający:

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk

 

Usługi utrzymania czystości i porządku na terenie i w nieruchomości przy
ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku

 

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.02.2020 r. o godz. 10:10
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat)
  3. Ofertę należy złożyć do dnia 17.02.2020 r., do godz. 10:10 w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta – Konkurs na usługi utrzymania czystości i porządku na terenie i w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.”
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4 w Słupsku w dniu: 17.02.2020 r. o godz. 10:30 – pokój nr 5.

 

Załączniki:

1) Instrukcja dla oferentów

2) Formularz oferty

3) Wykaz usług

4) Wykaz narzędzi

5)  Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie .pdf483,21 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 914,64 kB
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty (1).doc58,50 kB
Załącznik nr 2 - Wykaz usług.docx18,48 kB
Załącznik nr 3 - Wykaz wyposażenia (1).doc40,00 kB
Załącznik nr 4 - wzór umowy .doc95,50 kB
Informacja dla wykonawców.pdf324,88 kB
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty - z poprawioną stawką VAT .doc58,50 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf665,38 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2020-02-11, godz. 11:22)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-02-11, godz. 11:20)
Odwiedzin: 1435

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592209