Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Zamawiający:                                                                                 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk
Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk 
 
 

postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

na wykonywanie usług pogotowia technicznego w zakresie instalacji wod-kan i gazowych w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w  Słupsku

 

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27.01.2020 r. o godz. 9:00

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat)

Ofertę należy złożyć do dnia 27.01.2020 r., do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie
z napisem: „Oferta –na wykonywanie usług pogotowia technicznego w zakresie instalacji wod-kan i gazowych w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w  Słupsku.”

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4 w Słupsku
w dniu: 27.01.2020 r. o godz. 9:30 – pokój nr 5.

Informacja o wyniku postępowania i wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego http: www.bip.pgm.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4.

 
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie .pdf484,36 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 809,32 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc71,00 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc39,50 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc35,50 kB
Załącznik nr 4 - Wykaz osób.doc38,00 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz wyposażenia.doc39,50 kB
Załącznik nr 6 - umowa na pog.wod-kan i gaz.doc89,00 kB
Załącznik nr 6 - umowa na pog.wod-kan i gaz.- popr.doc89,00 kB
Załącznik nr 1 - poprawiony Formularz oferty.doc71,50 kB
Odpowiedź na pytanie do treści konkursu .doc43,00 kB
Załącznik nr 1 do umowy.pdf3 452,86 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2020-01-20, godz. 11:18)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-01-20, godz. 11:16)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2606755