Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL 1/ 138/2019 Słupsk, dn. 12.09.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mickiewicza 27A w Słupsku w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: izolacja posadzki w piwnicy wraz z drenażem

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załączonym przedmiarem

3. Termin realizacji zamówienia: wiosna – lato 2020 r. (ostateczny termin zostanie ustalony z Zarządem Wspólnoty)

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: min. 36-miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

     

    Oferta – izolacja posadzki w piwnicy wraz z drenażem w budynku Mickiewicza 27A”

 

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 30.09.2019 r. o godz. 13:00

  1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Renata Stec, e-mail: renata.stec@pgm.slupsk.pl, tel. 598487588 w godz. od 8:00 do 14:00

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogloszenie - Mickiewicza 27A remont posadzki piwn..pdf349,21 kB
zal.1. formularz ofertowy.odt18,69 kB
zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt27,27 kB
zal. 3 Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt15,15 kB
zal. 4. Mickiewicza 27a przedmiar.pdf249,29 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2019-09-13, godz. 15:31)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2019-09-13, godz. 15:31)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897683