Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: /AwiL 1/2019 Słupsk, dn. 27.05.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sobieskiego 15 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumnetacji kosztorysowej remontu dachu
i przemurowania kominów ponad dachem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,

liczba egzemplarzy w wersji papierowej: 2, liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej: 1.

3. Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

5. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu dachu
  i przemurowania kominów ponad dachem budynku Sobieskiego 15 ”.

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 14.06.2019 r. o godz. 15:00.

  3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzata Więcek,

  e-mail: malgorzata.wiecek@pgm.slupsk.pl, tel. 725-757-822, w godzinach od 7:00 do 15:00.

  Wybór oferty

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokonają właściciele bez udziału oferentów,
  w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie
  u administratora budynku.

  2. Właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Sobieskiego 15.pdf405,29 kB
Formularz ofertowy.odt17,09 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt23,42 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2019-06-03, godz. 11:27)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2019-06-03, godz. 11:27)
Odwiedzin: 1176

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556932