Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  NA ROK 2019
Szacunkowa wartość zamówienia publicznych mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust 8 ustawy Pzp
                         
Przetarg nieograniczony o wartości  szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 Pzp L.p. Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia  Tryb postępowania 
planowane
  Wartość brutto zamówienia Wartość szacunkowa w EURO Zakres  CPV Jednostka 
                       nieplanowane
1.  Roboty dekarskie w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk - lata 2019-2020 Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane     97 916,35 Wykonanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich w budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiacych 100% własność Miasta Słupsk będacych w zarządzaniu PGM Sp z o.o. w Słupsku. 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6 AZG, AWIL1, AWIL2
    2.  Pielęgnacja zieleni, w tym wycinki drzew i krzewów - 2019r usługi przetarg nieograniczony planowane     54 427,50 Wycinka i ciecie drzew oraz krzewów znjadujących się na terenie Miasta Słupska.  77211500-7, 77341000-5, 77211400-6, 77211100-3, 77300000-0 AZG, AWIL1, AWIL2
    3.  Podłączenie budynków do sieci miejskiej -WPI Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane     162 348,95 Wykonanie c.o w budynkach Polna 1, Jaracza 13 45331100-7 AZG
    4.  Odnowienie terenów zielonych -WPI Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane     52 180,00 Wykonanie utwardzenia terenów. 45112710-5 AWIL1
    5.  Remonty mieszkań komunalnych będących własnością Miasta Słupska Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane     225 120,00 Remonty mieszkań komunalnych będących własnością Miasta Słupska 45000000-7 AZG, AWIL1, AWIL2
    6.  Usługi Transportowe- 2019 usługi  przetarg nieograniczony planowane     56171,64 Świadczenie usług transportowych
i porządkowych na potrzeby zarządzania nieruchomościami 
90511000-2, 90511300-5, 90910000-9 AZG, AWIL1, AWIL2
    7.  Roboty ogólnobudowlane w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska 2019-2020 Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane     239 098,43 Roboty ogólnobudowlane murarsko – tynkarsko – malarskie – stolarsko – ciesielskie w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska  45432100-5, 45421000-4, 45410000-4, 45262300-4, 45262520-2, 45421100-5, 45442100-8 AZG, AWIL1, AWIL2
    8.  Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych zarządzanych przez PGM Sp z o.o  Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane     46 385,41 Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 45421125-6, 45421132-8 AZG, AWIL1, AWIL2
    9.  Roboty sanitarne w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska 2019-2020 Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane     164 340,24 Roboty sanitarne – remonty instalacji wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7, 45331100-7 AZG, AWIL1, AWIL2
    10.  Roboty zduńskie w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska i dostawa kafli piecowych 2019-220 Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane     121 368,63 Wykonanie robót zduńskich -remont i wznoszenie pieców kaflowych w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, oraz dostawa kafli piecowych.
45262630-6, 44111900-0 AZG, AWIL1, AWIL2
    11.  Roboty elektryczne w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska 2019-2020 Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane     180 362,29 Roboty elektryczne – remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Słupsku
45311200-2, 50711000-2, 45315000-8, 51110000-6 AZG, AWIL1, AWIL2
    12.  Wymiana wodomierzy Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane     23 193,00   38421100-3 AZG, AWIL1, AWIL2
    13.  Rozbiórki w 2019r  Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane     162 349,00 Wykonanie rozbiórki budynku. Prace mają polegać na rozebraniu zabudowań do 0,0 , terenu, zasypanie miejsca rozbiórki piaskiem lub żwirem oraz wywiezienie gruzu poza teren rozbiórki.  45 111300-1
45 110000-1
45 111100-9
45 111220-6
AZG, AWIL1, AWIL2
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-02-28, godz. 14:39)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-02-28, godz. 11:37)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885163