Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL 1/24/2019 Słupsk, dn. 05.02.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 7 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: wykonanie klapy oddymiajacej oraz wydzielenie strefy pożarowej klatki schodowej drzwiami w budynku przy ul. Sienkiewicza 7 w Słupsku (budynek wpisany do rejestru zabytków, pozycja 1271)

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wydzielenie strefy pożarowej oraz zamontowanie klapy oddymiającej zgodnie z załączonym projektem.

3. Termin realizacji zamówienia: do 60-dni po podpisaniu umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

  1. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

Terminy

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie klapy oddymiającej oraz wydzielenie strefy pożarowej klatki schodowej drzwiami w budynku przy ul. Sienkiewicza 7 w Słupsku”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 18.02.2019 r. o godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Aleksandra Betto,

e-mail: aleksandra.betto@pgm.slupsk.pl, tel. 725 757 809 w godz. od 8:00 do 14:00.

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGLOSZENIE Sienkiewicza 7 KLAPA ODDYMIAJACA II.pdf352,43 kB
Formularz ofertowy.odt16,99 kB
ODDYMIANIE PRZEDMIAR SIENKIEWICZA 7.pdf596,73 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt26,70 kB
Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt15,18 kB
Projekt Oddymiania Slupsk Sienkiewicza.pdf366,61 kB
Projekt oddymiania Sienkiewicza-I pietro.pdf59,65 kB
Projekt oddymiania Sienkiewicza-II pietro.pdf58,41 kB
Projekt oddymiania Sienkiewicza-klapa dymowa.pdf82,38 kB
Projekt oddymiania Sienkiewicza-parter.pdf80,97 kB
Projekt oddymiania Sienkiewicza-piwnica.pdf55,73 kB
Projekt oddymiania Sienkiewicza-poddasze.pdf69,20 kB
Projekt oddymiania Sienkiewicza-Schemat.pdf94,76 kB
Projekt oddymiania Sienkiewicza-stolarka.pdf63,06 kB
Sposób montazu silownika DDS 54.pdf173,79 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2019-02-05, godz. 12:12)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2019-02-05, godz. 12:12)
Odwiedzin: 1336

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474561