Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

nr postępowania 26/DTZ/U/2018

 Ogłoszenie

 

 „Usługi pielęgnacji zieleni - drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku”

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Słupsku – przy ul. Tuwima 4, w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 02. stycznia 2019r. do godz.: 10:00.

Dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 stycznia 2019 roku o godz.: 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

Załączniki do SIWZ:

  1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
  2. Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3. Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania 
  4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  5. Załącznik Nr 5 – Wykaz usług
  6. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie 663208-N-2018.pdf6 423,42 kB
SIWZ.pdf9 449,53 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx28,80 kB
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc37,00 kB
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc37,00 kB
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc34,00 kB
Załącznik nr 5 Wykaz usług.docx18,96 kB
Załącznik nr 6 Wzór umowy.doc89,50 kB
Informacja z otwarcia ofert i unieważninie postępowania.pdf453,54 kB
Ogłoszenie 510004096-N-2019.pdf71,49 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-12-19, godz. 14:34)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-12-19, godz. 14:32)
Odwiedzin: 1578

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409378