Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 07.12.2018 r.  

 

Nr sprawy 39/DTZ/D/2018

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz ławek i koszy na śmieci przy
ul. Kasprowicza 1-3 w  Słupsku

 

Zamawiający:

Miasto Słupsk, w imieniu którego działa zarządca nieruchomości komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4,

76 – 200 Słupsk.

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa

Termin wykonania zamówienia:  28 grudnia 2018.

Termin i miejsce składania ofert:

1) Termin składania ofert: upływa w dniu 12.12.2018r., o godz. 10:30.  

2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Oferta – Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz ławek i koszy na śmieci przy ul. Kasprowicza 1-3 w  Słupsku”

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. o godz. 10:35 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

Termin płatności: do 14 dni od daty złożenia faktury

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Wysocka, Małgorzata Krzysztofik, tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:

a) najniższa cena - waga 80% ;

b) najdłuższy okres gwarancji – 20%

Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

Informacje o wyniku konkursu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

Załączniki:

1) Instrukcja dla oferentów

2)  Formularz oferty

3)  Wzór umowy

4)  Opis wyposażenia placu zabaw

5)  Mapa ze wskazaniem montażu urządzeń

 

Podpisała: Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Instrukcja dla oferentów.pdf2 483,18 kB
Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc56,00 kB
Załącznik nr 2 - Wykaz dostaw .docx18,47 kB
Załącznik nr 3 - wzór umowy.docx21,81 kB
Załącznik nr 4 - opis wyposażenia.pdf731,07 kB
Załącznik nr 5 - Mapa .pdf1 145,12 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf604,99 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-12-07, godz. 13:11)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-12-07, godz. 13:07)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604432