Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Tryb postępowania: KONKURS OFERT

Nr sprawy: 4/DPZ/12/U/2012

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług związanych z 4-ro krotnym koszeniem trawników (w okresie wegetacji trawy) na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych będących własnością Miasta Słupsk oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez wykonawcę pod nazwą: Usługi Komunalne Zdzisława Wiewióra, 76-200 Słupsk, ul. Lipowa 2/18. Cena wybranej oferty: 46 872,32 zł z VAT

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Informacja o wyniku postępowania.jpg322,17 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-04-23, godz. 08:17)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2012-04-23, godz. 08:17)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885175