Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

11.04.2012r.

 

Nr sprawy: 5/DPZ/U/2012

Do Wykonawców

wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  dla części nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku..

 

 

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy na część nr 2 przez ZIELONE STUDIO Pracownia Sztuki Ogrodowej Daria Olbryś, 62-100 Wągrowiec, ul. Łąkowa 8 Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, działające jako Zarządca nieruchomości  w imieniu Miasta Słupsk oraz w imieniu zarządzanych Wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.) zwanej dalej "ustawą" podaje poniżej informuje o wynikach postępowania.

 

I. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

 

1)  Na  część nr 2 wybrana została oferta nr 2 złożona przez wykonawcę pod nazwą:

Zakład Usługowy "SKWER" Jerzy Kotela

76-200 Słupsk, ul. Kotarbińskiego 4/46

 

Cena  oferty z VAT : 63 653,78 zł;  ilość uzyskanych punktów: 100,00

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 "Ustawy" unieważnia postępowanie w części nr 2 ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

 

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania w części nr 2

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką planował przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia tj. 47 097,37 zł.  Cena oferty najkorzystniejszej przekracza tę kwotę o 16 556,41 zł tj. o około 26%. Zamawiający biorąc pod uwagę planowany od dnia 01.01.2012r. wzrost najniższego wynagrodzenia oraz wzrost cen paliw zdecydował, że może zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia o 15% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych to jest maksymalnie do kwoty 54 161 97 zł. Pomimo takiego zwiększenia kwoty jaką Zamawiający mógłby przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , cena najkorzystniejszej oferty  znacznie przewyższa tę kwotę.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na część nr 2.pdf478,92 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-04-16, godz. 07:41)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2012-04-16, godz. 07:40)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885118