Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL 1/139/2018 Słupsk, dn. 02.07.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mieszka I 6D w Słupsku w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu budynku w zakresie: remont elewacji wraz z dociepleniem, remont dachu wraz z przemurowaniem kominów, naprawa tynków na kominach oraz ścian na poddaszu, wymiana podłogi na strychu, szycie ścian, izolacja ścian piwnicznych łącznie z cokołem, wymiana oklein piwnicznych, remont klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej (czujniki ruchu)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załączonym projektem budowlanym i przedmiarem

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: min. 36-miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – remont budynku Mieszka I 6 D

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 20.07.2018 r. o godz. 13:00

  1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Renata Stec, e-mail: renata.stec@pgm.slupsk.pl, tel. 598487588 w godz. od 8:00 do 14:00

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogloszenie Mieszka I 6D- remont budynku.pdf336,39 kB
V1 - Opis techniczny Mieszka I 6d-2.pdf15 873,18 kB
zal.1. formularz ofertowy.odt18,69 kB
zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu.pdf140,36 kB
zal. 3 Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt15,15 kB
zal. 5 MIESZKA I 6D- PRZED.PDF346,50 kB
Fw_ Mieszka I 6d - rysunki PDF.zip6 837,42 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2018-07-10, godz. 07:23)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2018-07-11, godz. 11:25)
Odwiedzin: 1356

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592240