Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                       Słupsk, dnia 29.03.2012 r.

 

Zapytanie o cenę

 

 

 

 Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1  Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Prusa 6 działająca w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę  na:  

 

Montaż instalacji monitoringu.  W budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 2 w Słupsku.

 

Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji (technologia, rodzaj materiałów) uzgodniony będzie z Administratorem Wspólnoty p. Grażyna Prondzinska i/lub Zarządem Wspólnoty.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 20.04.2012r.

Termin składania ofert upływa dnia 05.kwietnia 2012r. o godz. 13:00

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1  PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Prusa 6, pokój nr 16.

 

Koperta zawierająca ofertę musi być zaadresowana na adres zamawiającego i opisana w następujący sposób:

„OFERTA na wykonanie montażu instalacji monitoringu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 2 w Słupsku”

 

Oferta musi  obejmować cenę wykonanie niżej wymienionych prac:

  1. Przedmiar robót
  2. Kosztorys inwestorski

Liczba egzemplarzy  w wersji papierowej: 1

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.04.2012r. w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6, pokój nr 16. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

W konkursie ofert mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy ,,Prawo zamówień publicznych"- oświadczenie musi być załączone do oferty. (załącznik nr 1).

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest administrator p. Grażyna Prondzinska

tel. 059 84 87 583 w godz. 7.00 do 10.00.

 

Kryteria wyboru ofert:

1. Najniższa cena ryczałtowa

 Wiarygodność firmy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie o cenę _montaż insttalacji monitoringu_ A. Krajowej 2.pdf436,23 kB
Załącznik nr 1_Owiadczenie zart. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2.pdf98,59 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2012-03-30, godz. 12:38)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:54)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2732120