Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT Nr sprawy: 3/DPZ/12/U/2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wymianie piasku w 112 piaskownicach dla dzieci o łącznej pojemności 474,40 m3 na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz adresowy z pojemnościami poszczególnych piaskownic przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferowany piasek musi pochodzić z piaskowni posiadającej odpowiednie badania bakteriologiczne SANEPID. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zakres usług obejmuje w szczególności: - wybranie i wywiezienie oraz utylizację lub zagospodarowanie pozostałości starego piasku z piaskownic, - zebranie i wywiezienie starego zabrudzonego piasku rozrzuconego w obrębie do 5 metrów wokół piaskownic, - zakup i nawiezienie nowego piasku, - piasek powinien być drobny i miękki o uziarnieniu 0÷2 mm, - rozgarnięcie nawiezionego piasku w piaskownicy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki zamieszczone są poniżej

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Konkurs ofert na wymianę piasku.pdf649,66 kB
Załacznik nr 1 - Formularz oferty.pdf104,05 kB
Załącznik nr 2 - wykaz adresowy piaskownic - Konkurs ofert..pdf79,95 kB
Załącznik nr 3 - wzór umowy wymiana piasku.pdf82,17 kB
Zalacznik nr 4 - Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post..pdf64,16 kB
Zalacznik nr 5 - Oswiadczenie.o braku podstaw do wykluczenia.pdf89,79 kB
Nr spr. 3_DPZ_12_U_2012 - Zawiadomienie o wyniku postępwania .pdf271,79 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2012-03-20, godz. 15:18)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:37)
Odwiedzin: 2825

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409396