BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ

KONKURS OFERT Nr sprawy: 3/DPZ/12/U/2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wymianie piasku w 112 piaskownicach dla dzieci o łącznej pojemności 474,40 m3 na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz adresowy z pojemnościami poszczególnych piaskownic przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferowany piasek musi pochodzić z piaskowni posiadającej odpowiednie badania bakteriologiczne SANEPID. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zakres usług obejmuje w szczególności: - wybranie i wywiezienie oraz utylizację lub zagospodarowanie pozostałości starego piasku z piaskownic, - zebranie i wywiezienie starego zabrudzonego piasku rozrzuconego w obrębie do 5 metrów wokół piaskownic, - zakup i nawiezienie nowego piasku, - piasek powinien być drobny i miękki o uziarnieniu 0÷2 mm, - rozgarnięcie nawiezionego piasku w piaskownicy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki zamieszczone są poniżej

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2012-03-20, godz. 15:18)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:37)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Ogłoszenie - Konkurs ofert na wymianę piasku.pdf649,66 kBďż˝ciďż˝gnij (629,03 kB)
Załacznik nr 1 - Formularz oferty.pdf104,05 kBďż˝ciďż˝gnij (100,12 kB)
Załącznik nr 2 - wykaz adresowy piaskownic - Konkurs ofert..pdf79,95 kBďż˝ciďż˝gnij (77,59 kB)
Załącznik nr 3 - wzór umowy wymiana piasku.pdf82,17 kBďż˝ciďż˝gnij (78,08 kB)
Zalacznik nr 4 - Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post..pdf64,16 kBďż˝ciďż˝gnij (61,06 kB)
Zalacznik nr 5 - Oswiadczenie.o braku podstaw do wykluczenia.pdf89,79 kB�ci�gnij (85,45 kB)
Nr spr. 3_DPZ_12_U_2012 - Zawiadomienie o wyniku postępwania .pdf271,79 kBďż˝ciďż˝gnij (223,50 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1420905