Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: 1/DPZ/12/U/2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KONKURS OFERT - na usługi (bez obowiązku stosowania ustawy Pzp) w postępowaniu o udzie4lenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000euro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zamawiający:: Miasto Słupsk, w imieniu i na rzecz którego działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 zaprasza do złożenia oferty na: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie stałej konserwacji, remontów i napraw awaryjnych 15 szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych typ HIRO 350 zainstalowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sołdka 7; Sołdka 9; Sołdka 11; Herbsta 1A; Herbsta 1B w Słupsku oraz 2 szt. dźwigów osobowych pięcioprzystankowych typu HOG-900-T/T-P zainstalowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Grzybowej nr 2 w Słupsku. Zakres usług konserwacyjno-serwisowych i napraw awaryjnych określa załączony wzór umowy – stanowiący załącznik nr 5 do zaproszenia). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące tj. od 1.03.2012 do 28.02.2014r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki zamieszczone są poniżej

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2012-02-10, godz. 15:56)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:36)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Konkurs ofert na konserwację dźwigów osobowych i platform schodowych.pdf652,15 kB
Załacznik nr 1 - Formularz oferty.pdf77,70 kB
Załacznik nr 1 - Formularz oferty.doc29,00 kB
Załacznik nr 2 - Formularz cenowy.pdf84,31 kB
Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie.pdf67,54 kB
Zalacznik nr 4 - Wykaz osób.pdf74,61 kB
Załacznik nr 5 - wzór umowy.pdf863,49 kB
Nr spr. 1_DPZ_12_U_2012 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej .pdf428,16 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1760391