Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Numer referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego: 46/DPZ/U/2011 __________________________________________________________________________________________________ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: __________________________________________________________________________________________________________ wykonywanie usług w zakresie robót ogólnobudowlanych konserwacyjno-remontowych murarskich, tynkarskich i malarskich w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Słupsk - zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku __________________________________________________________________________________________________ Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16.12.2011r. , Numer ogłoszenia: 333475 - 2011 __________________________________________________________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informacja z dn. 16.12.2011r. o zmianie OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu, o którym mowa powyżej błędnie został określony termin składania ofert. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W OGŁOSZENIU jest: Dział IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp, z o.o 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4 - pokój nr 4 (sekretariat). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POWINNO BYĆ: Dział IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp, z o.o 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4 - pokój nr 4 (sekretariat). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pełna treść opublikowanego w BZP z dn. 16.12.2011r. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - zamieszczona została w załączniku poniżej
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_BZP_pozycja. 334879 z dn. 2011-12-16.pdf86,51 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-12-16, godz. 19:02)
Modyfikacja: Mirosław Dańko (2011-12-16, godz. 19:02)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626669