Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL 1/9/2018 Słupsk, dnia 17 stycznia 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. MORCINKA 3

w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia:

- wymiana istniejącej instalacji zimnej wody oraz kanalizacyjnej ( 5 pionów) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 3 w Słupsku

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wymiana istniejącej instalacji zimnej wody oraz kanalizacyjnej ( 5 pionów) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 3 w Słupsku – zgodnie z załączonym przedmiarem.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.05.2018 – 30.09.2018 r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczoną i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wymiana istniejącej instalacji zimnej wody oraz kanalizacyjnej ( 5 pionów) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 3 w Słupsku

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator Grzegorz Wierzbicki ,

e-mail: grzegorz.wierzbicki@pgm.slupsk.pl, tel. 598487587 w godz. od 8:00 do 14:00 w Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, pokój nr 7.,

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

  1. Formularz ofertowy

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

  3. Przedmiar robót wymiany instalacji zimne wody i kanalizacji

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
MORCINKA 3 wod kan.pdf730,30 kB
FORMULARZ OFERTOWY-1(1)(1).odt23,45 kB
MORCINKA 3 wod kan przedmiar.pdf1 719,76 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2018-01-22, godz. 07:20)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2018-01-22, godz. 07:20)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897713