Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 43/DPZ/U/2011 ____________________________________________________________________________________________________ Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ oraz zawiadomienie o wniesieniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ ____________________________________________________________________________________________________ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług utrzymania czystości i porządku w budynku oraz utrzymanie czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem terenów zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Jana Pawła II nr1 w Słupsku. ____________________________________________________________________________________________________ Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ powodującej zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w BZP z dnia 25.11.2011r. nr ogłoszenia 309655-2011 w związku z powyższym w dniu 01.12.2011r. zostało zamieszczone i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W związku z dokonanymi zmianami został przedłużony termin składania ofert do dnia 09.12.2011r. do godz. 10:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponadto Zamawiajacy informuje, że w dniu 30.11.2011r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytania oraz odpowiedź na zapytanie zamieszone zostały w załącznikach zamieszczonych poniżej --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz informacje o zakresie modyfikacji SIWZ znajduje się w załącznikach poniżej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie z dnia 30.11.2011 o wyjaśnienie SIWZ.pdf380,34 kB
Odpowiedź na zapytanie z dn. 30.11.2011r..pdf552,93 kB
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ_Nr spr.43_DPZ_U_2011.pdf1 037,23 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_BZP nr 315343-2011 z dn. 01.12.2011.pdf99,26 kB
Zalacznik nr 1 SIWZ_Formularz oferty JP_sprzątanie_modyfikacja...pdf80,58 kB
Załącznik nr 7 SIWZ_Wzór umowy_sprzątanie J.P. II na 2012r_modyfikacja.pdf141,82 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-12-01, godz. 15:47)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 09:18)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626820