BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ

Numer sprawy: 43/DPZ/U/2011 ____________________________________________________________________________________________________ Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ oraz zawiadomienie o wniesieniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ ____________________________________________________________________________________________________ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług utrzymania czystości i porządku w budynku oraz utrzymanie czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem terenów zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Jana Pawła II nr1 w Słupsku. ____________________________________________________________________________________________________ Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ powodującej zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w BZP z dnia 25.11.2011r. nr ogłoszenia 309655-2011 w związku z powyższym w dniu 01.12.2011r. zostało zamieszczone i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W związku z dokonanymi zmianami został przedłużony termin składania ofert do dnia 09.12.2011r. do godz. 10:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponadto Zamawiajacy informuje, że w dniu 30.11.2011r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytania oraz odpowiedź na zapytanie zamieszone zostały w załącznikach zamieszczonych poniżej --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz informacje o zakresie modyfikacji SIWZ znajduje się w załącznikach poniżej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-12-01, godz. 15:47)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 09:18)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Zapytanie z dnia 30.11.2011 o wyjaśnienie SIWZ.pdf380,34 kBďż˝ciďż˝gnij (361,27 kB)
Odpowiedź na zapytanie z dn. 30.11.2011r..pdf552,93 kBďż˝ciďż˝gnij (528,08 kB)
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ_Nr spr.43_DPZ_U_2011.pdf1 037,23 kBďż˝ciďż˝gnij (973,90 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_BZP nr 315343-2011 z dn. 01.12.2011.pdf99,26 kBďż˝ciďż˝gnij (94,25 kB)
Zalacznik nr 1 SIWZ_Formularz oferty JP_sprzątanie_modyfikacja...pdf80,58 kBďż˝ciďż˝gnij (77,13 kB)
Załącznik nr 7 SIWZ_Wzór umowy_sprzątanie J.P. II na 2012r_modyfikacja.pdf141,82 kBďż˝ciďż˝gnij (134,79 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1334991