Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Numer sprawy: 43/DPZ/U/2011 ____________________________________________________________________________________________________ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ____________________________________________________________________________________________________ zmiana dotyczy ogłoszenia opublikowanego w BZP z dn. 25.11.2011r. , nr ogłoszenia 309655-2011 oraz zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego ____________________________________________________________________________________________________ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług utrzymania czystości i porządku w budynku oraz utrzymanie czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem terenów zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Jana Pawła II nr1 w Słupsku. ____________________________________________________________________________________________________ Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 01.12.2011 ____________________________________________________________________________________________________ Pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_BZP nr 315343-2011 z dn. 01.12.2011.pdf99,26 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-12-01, godz. 15:11)
Modyfikacja: Mirosław Dańko (2011-12-01, godz. 15:40)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2915757