Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dnia 12 czerwca 2017r.

Do wszystkich Wykonawców


Zamawiający:             
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.,
ul. Tuwima 4,76-200 Słupsk
Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupska.


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w Słupsku” - Nr sprawy: 7/DPZ/RB/2017.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisów SIWZ w zakresie korekty opisu technicznego planowanych robót budowalnych zawartych w projekcie budowlanym termomodernizacji budynków przy ulicy Długiej 37-38 oraz przy ul. Długiej 39 w Słupsku.
W załączniku do niniejszej informacji dokumentacja projektowa po zmianie z dnia 12.06.2017r.
Termin wyznaczony przez Zamawiającego na złożenie ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 21.06.2017r. godz.: 9:15.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Informacja o zmianie treści SIWZ.pdf258,39 kB
Dokumentacja techniczna Długa 37-38 po zmianie 12.06.2017.zip9 223,90 kB
Dokumentacja techniczne Długa 39 po zmianie 12.06.2017.zip6 437,80 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Junak
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-06-12, godz. 10:41)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-06-12, godz. 10:41)
Odwiedzin: 1951

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556882