Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL 1/ 75 /2017 Słupsk, dn. 8.06.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości przy ul. Mickiewicza 9 i 10 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: termomodernizacja budynków, wymiana okienek i izolacja ścian fundamentowych zgodnie z załączonym projektem

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ofertę składać w dwóch wariantach:

wariant I - remont elewacji wraz z dociepleniem z wymianą okienek;

wariant II - remont elewacji wraz z dociepleniem, wymiana okienek i izolacja ścian fundamentowych.

3. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2017 r.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: min. 36-miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy wykonany wg obmiaru własnego

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – termomodernizacja budynków, wymiana okienek i izolacja ścian fundamentowych Mickiewicza 9 i 10”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 16.06.2017 r. o godz. 10:00

  1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Renata Stec, e-mail: renata.stec@pgm.slupsk.pl, tel. 598487588 w godz. od 8:00 do 15:00

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

     

Załączniki do pobrania

 

  1. Formularz ofertowy

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

  3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

  4. Projekt

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Mickiewicza 9 i 10 - ogloszenie.pdf337,46 kB
Projekt - opis techniczny Mickiewicza 9_zg.doc23 860,50 kB
Projekt - opis techniczny Mickiewicza 10zg.doc25 309,50 kB
zal. 1 Formularz ofertowy wspólnoty.doc30,50 kB
zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu.pdf140,36 kB
zal. 3 Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt15,15 kB
A4_detal 01_mick.pdf208,81 kB
A4_detal 01_mick2.pdf13,32 kB
A4_detal 02_mick.pdf351,28 kB
A4_rolka_Mickiewicza 9_2lnw.pdf205,21 kB
A4_rolka_Mickiewicza 9_lnw.pdf237,10 kB
A4_rolka_Mickiewicza10_lnw.pdf235,15 kB
Kolor_A4_rolka_Mickiewicza 9.pdf314,49 kB
Kolor_A4_rolka_Mickiewicza 9_2.pdf264,29 kB
Kolor_A4_rolka_Mickiewicza 10.pdf310,16 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2017-06-08, godz. 18:36)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2017-06-08, godz. 18:35)
Odwiedzin: 1472

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556917