Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, 28.12.2016r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

„ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA W FORMIE KONWOJOWANIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH”

 

Zamawiający:                                                                                

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.,

ul. Tuwima 4,76-200 Słupsk

http://www.pgm.slupsk.pl/  e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Telefon: centrala (059) 84 252 22, fax. (59) 84 280 48

NIP: 839-00-07-964.

 

Zakres zamówienia:

Transport wartości pieniężnych z kasy Biura Obsługi Mieszkańców w Słupsku przy ul. Plac Zwycięstwa 4 do wrzutni nocnej w mBank w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 9. Usługa inkasa      i konwojowania wykonywana będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku                              w godzinach 14:00 do 14:15.

Termin wykonania:

Data rozpoczęcia 01.02.2017r.

Data zakończenia 31.01.2021r.

Wynagrodzenie:

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, płatne miesięczne w kwocie wynikającej ze złożonej oferty.

 

 

Proszę o złożenie propozycji cenowej zawierającej cenę brutto za miesiąc, na formularzu ofertowym załączonym do ogłoszenie, do dnia 05 stycznia 2017r.  na adres mailowy: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl bądź w formie papierowej listem na adres PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4,  76-200 Słupsk.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
FORMULARZ OFERTOWY.docx19,21 kB
Zapytanie o cenę.pdf265,72 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-12-28, godz. 10:37)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-12-28, godz. 10:37)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2606426