Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  NA ROK 2017
Szacunkowa wartość zamówienia publicznych mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust 8 ustawy Pzp
                       
Przetarg nieograniczony o wartości  szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 Pzp L.p. Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia  Tryb postępowania 
planowane
  Wartość szacunkowa w EURO Zakres  CPV Jednostka 
                       nieplanowane
1.  Pielęgnacja zieleni, w tym wycinki drzew i krzewów  usługi przetarg nieograniczony planowane   30768,65 Wycinka i ciecie drzew oraz krzewów znjadujących się na terenie Miasta Słupska.  77211500-7, 77341000-5, 77211400-6, 77211100-3, 77300000-0 AZG, AWIL1, AWIL2
    2.  Wykonanie dokumentacji projektowej i koszotrysowej na modernizację budynków komunalnych w Mieście Słupsku usługi przetarg nieograniczony planowane   41917,17 Wykonanie projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich na termomodernizację elewacji, modernizację pokryć dachowych, remont klatek schodowychw budynkach komunalnych przy ulicach Armii Krajowej 11, Szkolna 6, Polna 1, Jaracza 13, Jaracza 17, Jaracza 27, H. Pobożnego 16, Kołłątaja 47. Tuwima 22 of, Bałtycka 13, Bałtycka 15, Kilińskiego 15, Kilińskiego 22, Kilińskiego 30, Pl. Powstańców W-Wy 2, Partyzantów 29.  45321000-3, 45453000-7, 45261900-3, 45420000-7, 45443000-4  AZG
    3.  Docieplenie elewacji oraz izolacja ścian fundamentowych budynków Długa 2, Długa 37, Długa 38, Długa 39 Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane    165229,06 Termomodernizacja budynków gminnych w zakresie określonym w projektach budowlanych 45000000-7 AZG
    4.  Wykonanie nowej nawierzchni oraz parkingów przy ul. Hubalczyków 8 w Słupsku  Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane   44356,79 Wykonanie nowej nawierzchni oraz parkingów przy ul. Hubalczyków 8 w Słupsku 45000000-7, 45233142-6 AWIL1
    5.  Remonty mieszkań komunalnych będących własnością Miasta Słupska Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane   239526,69 Remonty mieszkań komunalnych będących własnością Miasta Słupska 45000000-7 AZG, AWIL1, AWIL2
    6.  Usługi Transportowe usługi  przetarg nieograniczony planowane   35929,00 Świadczenie usług transportowych
i porządkowych na potrzeby zarządzania nieruchomościami 
90511000-2, 90511300-5, 90910000-9 AZG, AWIL1, AWIL2
    7.  Roboty ogólnobudowlane w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane   131739,68 Roboty ogólnobudowlane murarsko – tynkarsko – malarskie – stolarsko – ciesielskie w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska  45000000-7 AZG, AWIL1, AWIL2
    8.  Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych zarządzanych przez PGM Sp z o.o  Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane   46574,63 Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 45421125-6, 45421132-8 AZG, AWIL1, AWIL2
    9.  Roboty sanitarne w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane   77624,39 Roboty sanitarne – remonty instalacji wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7, 45331100-7 AZG, AWIL1, AWIL2
    10.  Roboty zduńskie w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska i dostawa kafli piecowych  Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane   57663,83 Wykonanie robót zduńskich -remont i wznoszenie pieców kaflowych w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, oraz dostawa kafli piecowych.
45262630-6, 44111900-0 AZG, AWIL1, AWIL2
    11.  Roboty elektryczne w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska Roboty budowlane  przetarg nieograniczony planowane   102020,63 Roboty elektryczne – remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Słupsku
45311200-2, 50711000-2, 45315000-8, 51110000-6 AZG, AWIL1, AWIL2
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Plan zamówień publicznych na rok 2017.pdf285,71 kB
Plan zamówień publicznych - aktualizacja z 30-06-2017.pdf683,55 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-12-13, godz. 14:21)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-12-13, godz. 14:21)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626704