Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dnia 05.12.2016r.

 

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na „Wymiana stolarki okiennej w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska” - Nr sprawy: 20/DPZ/RB/2016.

 

W związku z zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

            Pytanie:

Prosimy o udostepnienie ( jeśli Państwo posiadają) zestawienia stolarki okiennej z wymiarami, kierunkiem otwierania okien i podziałem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie posiada zestawienia stolarki okiennej na tyle szczegółowego aby określić Wykonawcy parametry techniczne stolarki. Okna będą wymieniane w różnym lokalach, przy czym wymiany są reakcja na wnioski i pisma lokatorów. Jak wskazano w SIWZ zakres wymiany będzie określony każdorazowo w zleceniu jaki Zamawiający wystawi Wykonawcy.

Proszę o przygotowanie oferty na podstawie danych technicznych zawartych w załączonym do SIWZ przedmiaru robót.

 

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 05.12.2016 r.

 

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Wyjasnienia dla Wykonawców.pdf266,31 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-12-05, godz. 10:36)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-12-05, godz. 10:36)
Odwiedzin: 1878

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5557025