Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT _________________________________________________________________________________________________________ Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Prusa 6 ogłasza Konkurs ofert na stałe wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych ________________________________________________________________________________________________________ w branży stolarsko-ciesielskiej _________________________________________________________________________________________________________ w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku _________________________________________________________________________________________________________ umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od 1.01.2012r. do dnia 31.12.2012 r. _________________________________________________________________________________________________________ Termin składania ofert upływa w dniu 08.11.2011 r. o godz. 9:00 ____________________________________________________________________________________________________ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2011r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego (AWiL- 1) przy ul. Prusa 6 w Słupsku _________________________________________________________________________________________________________ Pełna treść ogłoszenia znajduje w załączniku poniżej

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Konkurs ofert roboty rem. i konserwac. stolarsko-ciesielskie.pdf404,75 kB
Owiadczenie zart. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 - wzór.pdf98,76 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystn_stol.-ciesielskie w AWIL 1.pdf201,33 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-10-19, godz. 15:11)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:49)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2915798