Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL-1/140 /2016 Słupsk, dn. 04.10.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Szkolna 4 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji kosztorysowej na wymianę istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Słupsku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- kosztorys inwestorski

- kosztorys nakładczy,

- przedmiar robót,

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie dokumentacji kosztorysowej na wymianę istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Słupsku”.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 14.10.2016 r. o godz. 15.30.

  1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzata Kowalczyk-Bekier - administrator, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku ul. Prusa 6, pok. nr 17, tel. 59 84 87 611, e-mail: malgorzata.kowalczyk-bekier@pgm.slupsk.pl

     

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie.pdf314,37 kB
Formularz ofertowy.odt16,49 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu[1].odt23,64 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-10-10, godz. 08:17)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-10-10, godz. 08:17)
Odwiedzin: 1607

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474595