Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych


Słupsku, dn. 29.07.2016r.

 


Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu


Zamawiający:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na renowację elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku – dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja z XIV w.


WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW
W związku z zgłoszonymi do Zamawiającego wnioskiem o wyjaśnienia w zakresie treści SIWZ Zamawiający przekazuje wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1: Zgłaszamy zapytanie odnoście punktu 53 w przedmiarach: Analogia – hydropiaskowanie podłoża ceramicznego. Jakiej powierzchni dotyczy hydropiaskowanie? Czy cegły na budynku są z powłoką ceramiczną? Jeżeli jest to budynek z XIV w. dlaczego ma być zastosowana metoda bardzo inwazyjna jaką jest hydropiaskowanie? Czy można ująć zamianę metody na czyszczenie bezinwazyjne delikatnymi pudrami?

Odpowiedź:
Punkt 53 przedmiaru robót znajduje się w dziale 4.2 opisującym prace przygotowawcze w zakresie renowacji elewacji zachodniej. Opisywane podłoże ceramiczne dotyczy cegieł na elewacji. Cegły nie mają powłoki ceramicznej. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii czyszczenia murów. Wykonawca winien wziąć pod uwagę, ze sposób wykonania hydropiaskowania będzie konsultowany przed realizacją robót.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 29.07.2016 r.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-07-29, godz. 11:12)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-07-29, godz. 11:12)
Odwiedzin: 1924

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5557019