Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93411-2016 z dnia 2016-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu pomierników energii cieplnej wraz z rozliczaniem zużytej energii cieplnej przez okres 10 lat. Urządzenia pomiarowe w ilości 1194 szt., w 8 komunalnych...
Termin składania ofert: 2016-06-28
________________________________________
Numer ogłoszenia: 102651 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93411 - 2016 data 20.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
• W ogłoszeniu jest: 2. Parametry urządzenia: Podzielniki winny spełniać wymogi normy PN-EN 834 oraz być zgodne z Dyrektywami 1999_5_EW i 89_336_EWG posiadać znak CE i atest PZA ;podzielniki o dwuczujnikowej metodzie pomiaru, podzielniki elektroniczne z łączem radiowym, podzielniki z funkcją poboru temperatury pomieszczenia i urządzenia grzewczego grzejnika; rejestrator określający datę wystąpienia błędu m.in. uszkodzenia podzielnika, demontażu podzielnika i prób manipulacji przy podzielniku (m.in. odłączenie baterii lub jej uszkodzenie, zmiana lokalizacji podzielnika), żywotność baterii minimum 10 lat, minimum informacji na wyświetlaczu a) aktualna wartość zużycia, b) zużycie za poprzedni okres rozliczeniowy, c) sygnalizacja uszkodzenia podzielnik - możliwość montażu podzielników na grzejnikach żeberkowych, panelowych, płytowych, grzejnikach drabinkowych łazienkowych, rurach cieplnych.
• W ogłoszeniu powinno być: 2.Parametry urządzenia: Podzielniki winny spełniać wymogi normy PN-EN 834 oraz być zgodne z Dyrektywami 1999_5_WE i 2004_108_WE posiadać znak CE i atest PZA : - podzielniki o dwuczujnikowej metodzie pomiaru, - podzielniki elektroniczne z łączem radiowym - podzielniki z funkcją poboru temperatury pomieszczenia i urządzenia grzewczego, grzejnika - rejestrator określający datę wystąpienia błędu m.in. uszkodzenia podzielnika, demontażu podzielnika i prób manipulacji przy podzielniku (m.in. odłączenie baterii lub jej uszkodzenie, zmiana lokalizacji podzielnika) - żywotność baterii minimum 10 lat, - minimum informacji na wyświetlaczu a) aktualna wartość zużycia, b) zużycie za poprzedni okres rozliczeniowy, c) sygnalizacja uszkodzenia podzielnik - możliwość montażu podzielników na grzejnikach żeberkowych, panelowych, płytowych, grzejnikach drabinkowych, łazienkowych, rurach cieplnych.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4- sekretariat..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4- sekretariat..

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf257,13 kB
SIWZ po zmianach z dnia 24.06.2016r..pdf6 305,03 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-06-24, godz. 12:43)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-06-24, godz. 12:41)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626761