Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

 

Nr sprawy AwiL2/  92  /2016                                                    Słupsk, dn.31.05.2016r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali 2, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 20

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:  przedmiar robót,  stanowiący załącznik  nr 2

 1. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące

 2. Wymagany okres gwarancji 5 lat

 3. Miejsce i termin złożenia oferty ul. Niemcewicza 15, 76-200 Słupsk – sekretariat do dnia 16.06.2016 r. godz. 10:30

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert 16.06.2016 r. godz. 11:00 w siedziebie AWIL 2 pok. nr 4

 5. Warunki płatności 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator Katarzyna Mróz       tel. 782 965 311 e-mail katarzyna.mroz@pgm.slupsk.pl

 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 8. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 9. Załączniki:

1)   Formularz ofertowy

 1. Przedmiar robót

                                                                                                  

  ………………………………… 

  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

  _______________________________________________________________________________________

   

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Przedmiar robót - Remont i docieplenie budynku mieszkalnego .pdf144,50 kB
Formularz ofertowy wspólnoty.doc29,50 kB
zapytanie cenowe Paderewskiego 20 skan.pdf306,79 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2016-06-01, godz. 09:06)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2016-06-01, godz. 09:06)
Odwiedzin: 1582

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474516