Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Dz.U./S S85

30/04/2016

150856-2016-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1 / 2

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150856-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Usługi czyszczenia pieców i kominów

2016/S 085-150856

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, PGM Sp. z o.o.w Słupsku, ul. Tuwima 4, Osoba do kontaktów: Aleksandra Junak, Słupsk 76-200, POLSKA.Tel.: +48 598425222. Faks: +48 598428048. E-mail: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-137300)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90915000, 71356100, 71317000, 71315410

Usługi czyszczenia pieców i kominów
Usługi kontroli technicznej
Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
Kontrola systemu wentylacji

Zamiast:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1939608.10 Waluta: PLN.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.3 Informacje o częściach zamówienia Część nr : 1 Nazwa : Usługi kominiarskiew nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo GospodarkiMieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 3) Wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość:
Szacunkowa wartość  bez VAT: 763995.94 Waluta: PLN.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.3 Informacje o częściach zamówienia Część nr : 2 Nazwa : Usługi kominiarskiew nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo GospodarkiMieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 3) Wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość:
Szacunkowa wartość  bez VAT: 901098.78 Waluta: PLN.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.3 Informacje o częściach zamówienia Część nr : 3 Nazwa : Usługi kominiarskiew nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo GospodarkiMieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 3) Wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość:
Szacunkowa wartość  bez VAT: 151593.61 Waluta: PLN.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.3 Informacje o częściach zamówienia Część nr : 4 Nazwa : Usługi kominiarskiew nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo GospodarkiMieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 3) Wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość:
Szacunkowa wartość  bez VAT: 122919.78 Waluta: PLN.

Powinno być:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1533959.70 Waluta: PLN.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.3 Informacje o częściach zamówienia Część nr : 1 Nazwa : Usługi kominiarskiew nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo GospodarkiMieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 3) Wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość:
Szacunkowa wartość  bez VAT: 764325.74 Waluta: PLN.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.3 Informacje o częściach zamówienia Część nr : 2 Nazwa : Usługi kominiarskiew nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo GospodarkiMieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 3) Wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość:
Szacunkowa wartość  bez VAT: 494705.67 Waluta: PLN.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.3 Informacje o częściach zamówienia Część nr : 3 Nazwa : Usługi kominiarskiew nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo GospodarkiMieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 3) Wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość:
Szacunkowa wartość  bez VAT: 151843.55 Waluta: PLN.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.3 Informacje o częściach zamówienia Część nr : 4 Nazwa : Usługi kominiarskiew nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo GospodarkiMieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 3) Wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość:
Szacunkowa wartość  bez VAT: 123084.74 Waluta: PLN.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
2016-OJS085-150856-pl Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf69,84 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-05-02, godz. 08:11)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-05-02, godz. 08:11)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626758