Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

 

Nr sprawy AWiL2/79/2016                                                    Słupsk, dn. 21.04.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piłsudskiego 54

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:  wykonanie remontu budynku w zakresie: izolacja pionowa ścian piwnicznych, termomodernizacja wraz z kolorystyką oraz docieplenie mansard

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: przedmiar robót

    

 1. Termin realizacji zamówienia 31.08.2016 r.

 2. Miejsce i termin złożenia oferty ul. Niemcewicza 15, 76-200 Słupsk – sekretariat do dnia 09.05.2016 r. godz. 12:00

 3. Termin i miejsce otwarcia ofert 09.05.2016 godz. 13:00

 4. Kryterium oceny ofert 100% cena

 5. Warunki płatności 30 dni od złożenia faktury w siedzibie zamawiającego, przelewem bankowym

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator Elżbieta Kawala       tel. 725 757 825 e-mail ela.kawala@pgm.slupsk.pl

 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 8. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  kalkulację ceny (kosztorys ofertowy)

 9. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) Przedmiar robót                                                               

………………………………… 

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2016-04-25, godz. 08:18)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2016-05-05, godz. 09:17)
Nazwa plikuRozmiar
Formularz ofertowy wspólnoty.doc29,50 kB
pilsudskiego 54.pdf314,19 kB
przedmiar robót piłsudskiego 54.pdf3 593,31 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954369