Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 91266-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w ramach zadania pn. PUMPTRACK - Słupsk miastem dla rowerów w systemie zaprojektuj - wybuduj obejmujących w swoim zakresie: wykonanie dokumentacji...
Termin składania ofert: 2016-05-04
________________________________________
Numer ogłoszenia: 96150 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 91266 - 2016 data 15.04.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
• W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu 3 torów rowerowych typu pumptrack, w tym minimum jednego wykonanego w systemie zaprojektuj-wybuduj, każdego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto..
• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu 3 torów rowerowych typu pumptrack, w tym minimum jednego wykonanego w systemie zaprojektuj-wybuduj, każdego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto..
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.2).
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pieciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu 3 torów rowerowych typu pumptrack, w tym minimum jednego wykonanego w systemie zaprojektuj-wybuduj, każdego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto..

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf174,88 kB
SIWZ po zmianach z dnia 19.04.2016r..pdf346,69 kB
Wyjaśnienia dla Wykonawców.pdf401,29 kB
Wyjasnienia dla Wykonawców 2.pdf695,62 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2016-04-19, godz. 09:18)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2016-04-19, godz. 09:18)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626753