Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL1/ /2016 Słupsk, dnia 31.03.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 –
  Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Garncarska 24

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia: Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynku polegający na termomodernizacji budynku przy ul. Garncarskiej 24 w Słupsku.

 1. Termin realizacji zamówienia: 30.05.2016 r.

 2. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont termomodernizację w budynku przy ul. Garncarska 24 w Słupsku.”Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2016 r.

 4. Otwarcia ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

 5. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

 6. Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury.

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Grażyna Prondzinska- administrator, ul. Prusa 6, pok. nr 8, tel. 59 84 87 598 grazyna.prondzinska@pgm.slupsk.pl

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 10. Załączniki:

  1. Formularz ofertowy

  2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OSWIADCZENIE o wykluczeniu.odt21,32 kB
Formularz ofertowy wspólnoty.doc33,00 kB
zapytanie Garncarska 24 popr..pdf248,38 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2016-04-07, godz. 11:32)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2016-04-08, godz. 11:03)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897597